Megbízóink

Társasági jog, konszernjog

Külföldi befektetők részére rendszeresen nyújtunk szakértői tanácsadást  a céljaiknak megfelelő vállalkozási forma megválasztásában és a vállalkozás megalapításában.

Műanyag termékek előállításával foglalkozó leányvállalat magyarországi alapítása során vezető tanácsadóként működtünk közre és jelenleg is tartós megbízás keretében látjuk el a vállalkozás teljes körű jogi képviseletét.

A gazdaság több szegmensében működő cégcsoport megbízásából kialakítottuk az elismert vállalatcsoportként történő működés jogi rendszerét, különös figyelmet fordítva az adó- és pénzügyi szempontokra.

Megbízóink gyakran fordulnak hozzánk az ügyvezetés, felügyelőbizottság, illetőleg a tulajdonosi kör felelősségének kérdéseivel, továbbá a tulajdonosok védelme érdekében megfelelő jogi garanciák kialakításával bíznak meg bennünket.

Rendszeresen folytatunk le a vállalkozás teljes működésére kiterjedő átvilágításokat (due diligence vizsgálatokat) vállalatfelvásárlások, illetőleg eszközállományok felvásárlása előtt, továbbá annak érdekében, hogy megbízónk meggyőződhessen arról, hogy vállalkozása a jogszabályi keretek betartásával működik, valamint, hogy annak  működése milyen kockázatokat rejt magában.

Gazdasági tanácsadó partnerünk közreműködésével teljes körűen lefolytattuk egy nemzetközi vállalkozás magyarországi leányvállalatának a hazai piacról történő kivezetését (végelszámolását).

Adójog, vámjog, termékdíj

Kereskedelemmel foglalkozó megbízóink többsége harmadik országból (Kínából, Thaiföldről, Indiából) szerez be árut, amelyet a Közösség területén (általában Hamburgban) vámkezeltet és, mint szabad forgalomba bocsátott terméket értékesít Magyarországon. Rendszeresen kapunk megbízást ügyleteik strukturálására, láncügyletek ÁFA szempontú felülvizsgálatára. Ebben a kérdéskörben partner könyvvizsgálóink szakértelmét felhasználva alakítjuk ki álláspontunkat, hogy számviteli szempontból is biztos alapokra helyezzük szakvéleményünket.

Megbízóink gyakran keresnek minket környezetvédelmi termékdíj bevallásával és megfizetésével kapcsolatos kérdésekben.

Több alkalommal keresnek minket végelszámolást, illetőleg felszámolási eljárást megelőzően teljeskörű, számviteli és adójogi szempontokra is kiterjedő átvilágítás teljesítésével, annak érdekében, hogy megbízónk a megszüntetés előtt megbizonyosodhasson arról, hogy vállalkozása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően működik.

Ingatlan

Jelentős piaci súlyú, ingatlanfejlesztő cégcsoport részére tartós megbízás keretében elláttuk a társaságok teljes körű képviseletét ingatlanok építésével és értékesítésével kapcsolatban, valamint a cégcsoport egyik leányvállalata által üzemletett irodaház vonatkozásában (a cégcsoport kivonult a magyar piacról).
Elláttuk egy ország nagykövetségének teljes körű képviseletét kulturális központjuk magyarországi létrehozatala és kialakítása során.

Foglakoztatás

Megbízónk az általa alapított gyárüzem foglalkoztatási szempontú strukturálásával bízta meg irodánkat. Kialakítottuk a fizikai alkalmazottak vonatkozásában a többműszakos, megszakítás nélküli munkarendre vonatkozó teljesítménybérezési szabályokat, a szellemi foglalkozásúakra és a vezető állásúakra vonatkozó speciális rendelkezéseket továbbá operatív szempontból az egyes osztályok működési elveit, különös tekintettel a felelősségi szabályokra és a gyakorlati kérdésekre, úgymint a hatékony információ áramlás és vállalati hierarchia megvalósítása.

Megbízóink gyakran keresnek minket vezető állású munkavállalókra valamint az ügyvezetésre vonatkozó foglalkoztatásra irányuló szerződések megszerkesztésével illetőleg véleményezésével.

Ügyvédeink az egyik domináns telekommunikációs szolgáltató cég HR osztálya részére tartottak egy napos oktatást a megszakítás nélküli munkarendre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásáról.

Megbízóink rendszeresen keresnek minket béren kívüli juttatásokra vonatkozó valamint, cafetéria rendszer kialakításával kapcsolatos tanácsadással.

Külföldi megbízóink gyakran kérnek tőlünk külföldi (uniós polgárok vagy harmadik országbeli) személyek magyarországi továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban jogi szakvéleményt illetőleg összehasonlító tanulmányt annak érdekében, hogy felvázoljuk a nemzetközi szerződések és a hazai jog alapján rendelkezésre álló lehetőségeket a megfelelő struktúra kialakítása érdekében.

Külföldi megbízóink kiküldött alkalmazottai részére gyakran látunk el jogi képviseletet munkavállalási és tartózkodási engedély iránti eljárásokban.

Kereskedelem

A gyártás területén működő és jelentős forgalmat bonyolító megbízónk részére tartós megbízás keretében látunk el teljes körű jogi képviseletet, amely során kialakítottuk a beszállítókkal kapcsolatos igényérvényesítés hatékony rendszerét, képviseljük megbízónkat szerződéses viszonyaiban valamint hatósági eljárások során. Tekintettel arra, hogy megbízónkkal napi kapcsolatban vagyunk, behatóan ismerjük a cég működését és azonnal hatékony választ tudunk adni a felmerülő problémákra.

Rendszeresen érkeznek hozzánk különféle megkeresések nemzetközi értékesítési ügyletek strukturálásával kapcsolatban, amely megbízások során elengedhetetlen az adó- és vámjogi szabályozás mélyreható ismerete valamint az engedélyezési eljárásokban való gyakorlati jártasság. Tekintettel arra, hogy mélyreható gyakorlatot szereztünk a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben, messzemenően kihasználjuk a jogszabályok adta kereteket, hogy a leghatékonyabb megoldásokat biztosítsuk megbízóink számára.

Megbízóink gyakran fordulnak hozzánk elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogi szakvélemény készítéséért. Számos megbízást teljesítünk az Interneten keresztül történő értékesítéssel kapcsolatos szerződésrendszerek kialakítása tárgyában, különös tekintettel a fogyasztóvédelmi szempontokra a nemzetközi értékesítést is magában foglalóan.

Tőkepiac

Befektetési szolgáltatásokat is nyújtó cég jogi képviselete tartós megbízás keretében, amely során érdemben közreműködünk az egyes termékek jellemzőinek kialakítása során.

Független alkuszcég számára olyan szerződésrendszert alakítottunk ki az MLM rendszerben történő értékesítés vonatkozásában, amely megfelelő garanciákat nyújt a jutalék kifizetése, az ügyfelekkel történő folyamatos kapcsolattartás biztosítása valamint a felelősségvállalás vonatkozásában.

Versenyjog és fogyasztóvédelem

Gyakorlatunkban az összehasonlító reklámra vonatkozó rendelkezések megsértése illetőleg a versenytárs tevékenységével kapcsolatos válaszlépések esetköre merül fel a leggyakrabban.

Megbízóink számára gyakran készítünk és véleményezünk általános szerződési feltételrendszereket kiemelt figyelemmel azok hatékonysági szempontjaira.

Szellemi tulajdon, IT

Technológiai kutatásokat végző megbízóink részéről rendszeresen érkezik megkeresés az alkalmazotti találmányok esetkörének jogi szempontú rendezése tárgyában.

A know-how védelem érdekében Megbízóink rendszeresen fordulnak hozzánk titoktartási klauzulák illetőleg versenytilalmi megállapodások kialakításával. Rendszeresen intézünk nemzeti, közösségi (uniós) és nemzetközi védjegybejelentéseket.

Szoftverfejlesztéssel és értékesítéssel foglalkozó hazai vállalkozás megbízásából kialakítottuk a szoftverfejlesztőkkel való szerződéses kapcsolat, az értékesítési és a licencia szerződések rendszerét.

Due diligence vizsgálatok során gyakran kell megállapítanunk, hogy az adatvédelmi szabályokat nem alkalmazzák megfelelően megbízóink.

Média

Közreműködünk marketing és promóciós stratégiák kialakításában, véleményezésében.

Sajtóhelyreigazítási eljárás során képviselnünk kellett ügyfelünket olyan országos napilapban megjelent újságcikk okán, amely szerint az üzemében a munkavédelmi szabályok kötelező minimuma sem érvényesül.

Gazdasági büntetőjog

Tőkepiaci termékek előzetes véleményezése során megállapítottuk, hogy a megbízónk által jóhiszeműen kialakított koncepció gyakorlati megvalósítása esetén a menedzsment a tőkebefektetési csalás bűncselekményét követte volna el.

Gazdasági ügyletek előzetes véleményezése során gyakran kerül megállapításra, hogy a menedzsment által alkalmazni kívánt elgondolás, annak kivitelezése esetén a számviteli rend megsértésének bűncselekményét valósítaná meg.

Tapasztalatunk szerint összetett jogügyletek esetén kiemelten fontos a gazdasági büntetőjogi szempontok szerint történő előzetes vizsgálat lefolytatása.