Szakterületeink

Tekintettel arra, hogy ügyfeleink a gazdaság különböző szektoraiban tevékenykedő vállalkozások, szakértelmünk és tapasztalatunk kiterjed mindezen gazdálkodó szervezetekre vonatkozó speciális pénzügyi- és gazdasági jogi szabályok mélyreható ismeretére és megfelelő interpretálására.

A Dr. Fehér Attila Ügyvédi Iroda az üzleti élet valamennyi területéhez kapcsolódó szakértői jogi szolgáltatások teljes körét nyújtja megbízói számára, különös tekintettel az alábbi területekre.

Társasági jog, konszernjog, M&A

 • cégalapítás, kereskedelmi képviselet, fióktelep, alapok bejegyzése
 • céghelyzetekkel összefüggő tanácsadás és teljes körű képviselet
 • vállalatcsoport strukturálása (elismert és tényleges vállalatcsoport)
 • működési struktúra kialakítása, cégcsoportok konszolidációja
 • jogi átvilágítás (due diligence vizsgálat)
 • átalakulás (egyesülés, szétválás), vállalatfelvásárlás
 • fizetésképtelenséggel kapcsolatos céghelyzetek (csőd- és felszámolási eljárás)
 • jogutód nélküli megszüntetés (végelszámolás) teljes körű lefolytatása
 • jogi képviselet engedélyezési eljárások során

Adójog, vámjog, termékdíj

 • illeték-, adó-, vám- és környezetvédelmi termékdíj tanácsadás
 • jogügyletek adó- és vámjogi szempontú strukturálása
 • karitatív adományozással kapcsolatos adójogi szabályozás
 • jogi képviselet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, más hatóságok valamint önkormányzatok előtt, bíróság előtti képviselet közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálat során

Foglalkoztatás

 • munkavégzésre irányuló megállapodások, munkaszerződések
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok járulék és TB vonatkozásai
 • működési strukturálás, jutalékrendszerek kialakítása, teljesítmény alapú bérezés
 • cégen belüli átszervezések, csoportos létszámleépítés
 • vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezések
 • szakszervezet, üzemi tanács
 • továbbképzések, oktatások lebonyolítása a megbízó székhelyén
 • munkavállalási és tartózkodási engedéllyel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés
 • képviselet munkaügyi viták során

Kereskedelem

 • szerződésrendszerek, szerződési feltételek kialakítása, felülvizsgálata
 • értékesítési struktúrák kialakítása, véleményezése
 • adásvétel, lízing és más kereskedelmi ügyletek, elektronikus kereskedelem
 • franchise szerződésrendszerek
 • szállítmányozás, fuvarjog
 • kockázatkezelés, biztosítási szerződések
 • faktoring ügyletek, engedményezés és tartozásátvállalás
 • termékfelelősség, szavatosság, garancia
 • nemteljesítés jogkövetkezményei, hazai, közösségi és nemzetközi végrehajtás
 • európai jogi szabályoknak és standardoknak való megfelelőség vizsgálata
 • jogi képviselet a szerződéskötés és a szerződés teljesítése során

Ingatlan

 • értékesítés, tranzakciók tervezése, lebonyolítása
 • ingatlanfejlesztés, beruházás
 • finanszírozási és refinanszírozási ügyletek
 • jogi átvilágítás, ingatlanportfoliók vizsgálata
 • üzemeltetés, hasznosítás, bérbeadás
 • jogi képviselet építésügyi eljárások során

Bank- és tőkepiaci jog

 • értékpapírok és más pénzügyi eszközök
 • tranzakciók, részvény- és kötvénykibocsátás
 • finanszírozás, refinanszírozás
 • engedélyezési eljárás, jogi képviselet a PSZÁF előtt eljárások során

Versenyjog és fogyasztóvédelem

 • szerződésrendszer és üzleti gyakorlat kialakítása, véleményezése
 • piaci erőfölénnyel való visszaélés
 • versenytársak tevékenységével és válaszlépésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás
 • jogi képviselet a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárások során

Szellemi alkotások, IT jog, adatvédelem

 • a szellemi tulajdon védelme
 • a szellemi tulajdon hasznosításához kapcsolódó szerződések
 • szabadalom, alkalmazotti találmány kérdésköre
 • nemzeti, közösségi és nemzetközi védjegy bejelentés
 • franchise rendszerek
 • IT-szerződések (szoftverfejlesztési megállapodás, licencia szerződések)
 • működési struktúrák adatvédelmi szempontú véleményezése, felülvizsgálata
 • jogi képviselet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt

Médiajog

 • marketing és promóciós stratégiák áttekintése, jogi és etikai szempontú vizsgálata
 • reklám és promóciós struktúrához kapcsolódó tanácsadás
 • karitatív adományozás
 • sajtó helyreigazítási eljárás
 • jogi képviselet a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szervei előtt.

Jogviták, jogi képviselet

 • képviselet a jogvita békés úton történő rendezése érdekében
 • jogi képviselet peres és nemperes eljárások során valamint választottbíróság előtt
 • képviselet közigazgatási hatósági eljárásban
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
 • jogi képviselet adós, illetőleg hitelezői oldalon, csőd és felszámolási eljárás valamint végrehajtási eljárások során, európai fizetési meghagyásos eljárásban, közösségi és nemzetközi végrehajtás során

Gazdasági büntetőjog

 • jogügyletek előzetes kockázatfelmérése
 • felelősségi szabályok a vezetőség és a tulajdonosi kör vonatkozásában
 • pénzmosás elleni szabályoknak való megfelelőség vizsgálata
 • jogi átvilágítás, különös tekintettel a felelősségi szempontokra
 • védelem ellátása gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában
Hősök tere

Artificem commendat opus. (Horatius)